Agenda Buitengewone Algemene Ledenvergadering VV Glimmen 2018
Datum: 22 juni 2018
Locatie: kantine VV Glimmen
Aanvang: 20.00 uur

1. Opening
2. Notulen BALV van 19 januari 2018
3. Mededelingen/ingekomen stukken
4. Financiële begroting seizoen 2018/2019
5. Vaststelling contributie seizoen 2018/2019
Voorstel nieuwe contributie categorieën
6. Info: “Vrienden van de VV Glimmen”
7. Rondvraag
8. Sluiting