Aan het einde van deze maand zal er weer contributie geïnd worden. Het betreft de contributie voor het tweede halfjaar voor leden die de contributie in 2 gedeeltes betalen. Ook wordt de contributie geïnd van leden die tussentijds lid geworden zijn.

De tariefgroepen en bijbehorende bedragen staan op onze website vermeld.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de penningmeester Jan Deen
(penningmeester@vvglimmen.com, 06-48812860).