Contributie

Contributies 2017-2018 – Aanpassingen tarieven op jaarlijkse ledenvergadering.
IBAN nummer: NL48INGB0003251372
Rekeninghouder: VV GLIMMEN
Mocht je vragen hebben over de contributie of over andere financiële zaken, stuur dan een e-mail naar penningmeester@vvglimmen.com