Contributie

Contributies 2019 – 2020
(onder voorbehoud goedkeuring Algemene Leden Vergadering september 2019)
Peildatum leeftijd: 1 januari 2020.
Senioren Heren: 175,00
Senioren Dames: 175,00
He 35+ competitie: 60,00 per half jaar
Vr 20+ competitie: 60,00 per half jaar
17 – 18 jaar: 145,00
13 – 16 jaar: 125,00
9 – 12 jaar: 115,00
6 – 8 jaar: 105,00
Mini pupillen: 25,00 per half jaar
Trainend lid: 45,00 per half jaar
Trainend lid Plus: 52,50 per half jaar
(incl. lidmaatschap KNVB)
Verenigingslid: 35,00
Verenigingslid Plus: 50,00
(incl. lidmaatschap KNVB)
Verenigingslid Kader: 25,00
Donateurs vanaf: 12,50
Wasgeld Senioren: 31,50
Wasgeld He 35+ / Vr 20+ : 7,50 per half jaar
Wasgeld 6 – 18 jaar: 25,50
Aanpassingen tarieven op jaarlijkse ledenvergadering.
IBAN nummer: NL48INGB0003251372
Rekeninghouder: VV GLIMMEN
Mocht je vragen hebben over de contributie of over andere financiële zaken, stuur dan een e-mail naar penningmeester@vvglimmen.com