Autiteam

In 2011 is het autiteam Glimmen opgericht. Voetbal speciaal voor kinderen tot 18 jaar met een aan autistisme verwante stoornis. Gespecialiseerde trainers zijn aanwezig.

Kinderen met een aan autisme verwante stoornis sporten over het algemeen liever alleen, dit is veiliger en overzichtelijker.

Onder hen is echter ook een groep die dol is op teamsport, zoals voetbal. Voor deze kinderen geldt dat ze bij een normale voetbalclub terecht kunnen. Toch stoppen deze kinderen vaak na verloop van tijd met voetbal, omdat ze zich niet prettig voelen. De groepen zijn te groot en daardoor verliezen ze volledig het overzicht of ze worden gepest, omdat ze ‘anders’ zijn.

V.V. Glimmen biedt de mogelijkheid om in een veilige en rustige omgeving te kunnen trainen. Er zijn trainers die opgeleid zijn om met deze enthousiaste groep voetbal(st)ers het spel te beoefenen. Ook de andere vaardigheden die nodig zijn om binnen een groep te functioneren kunnen op deze manier geoefend worden.

De kinderen zullen ook de sociale en emotionele vaardigheden die zo belangrijk zijn in het leven, en natuurlijk ook bij een teamsport in de praktijk gaan brengen.

Kinderen met of zonder PGB, met een aan autisme verwante stoornis zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen en mee te doen bij de V.V. Glimmen.

Waarom
Wij zijn op het idee gekomen, aangezien een dochter van een van de oprichters Pddnos heeft, en veel problemen ondervindt met het overzicht te bewaren op het voetbalveld. Er gebeurt te veel en dan komt er van voetballen niks meer terecht. Terwijl ze dit wel één van de mooiste dingen vind die er bestaan. Dus moet ze blijven voetballen, alleen op een andere manier. Zo zullen er ongetwijfeld andere kinderen rondlopen met een stoornis in het autistische spectrum, die door verschillende redenen niet kunnen of willen voetballen/sporten.

Voor wie
Voor kinderen met een aan autisme verwante stoornis. Die om wat voor reden dan ook niet kunnen sporten binnen een gewoon team. Leeftijd van 6 tot 18 jaar.

Hoe
Wij willen deze kinderen onder goede en professionele begeleiding laten voetballen.
We willen ze een veilige en rustige omgeving aanbieden, waarin ze zichzelf kunnen zijn en zich niet anders voor hoeven te doen dan ze zijn. Ze kunnen met elkaar en van elkaar leren en samen fijn en gezellig voetballen.

Wanneer
Vrijdag 17:00 – 18:00 uur
Vrijdag 18:00 – 19:00 uur

Waar
De trainingen zullen plaats vinden bij V.V. Glimmen op het ruime en moderne sportpark de Groenenberg aan de markeweg 4 te Glimmen. Glimmen ligt 10 kilometer ten zuiden van de stad Groningen.

Contact: info@autiteamglimmen.nl of meer informatie via autiteamglimmen.nl

Of via Facebook