Vertrouwenscommissie VV Glimmen

Als VV Glimmen willen we een veilige omgeving bieden aan iedereen om te kunnen sporten. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag wat niet kon worden voorkomen. Binnen VV Glimmen willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen VV Glimmen een vertrouwenscommissie is aangesteld. De vertrouwenscommissie is aanspreekpunt om met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Bij de vertrouwenscommissie kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Hierbij valt te denken aan pesten, machtsmisbruik, verbale agressie, discriminatie en (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscommissie is er voor iedereen: leden, vrijwilligers, ouders, toeschouwers, bestuurders etc.

Van alle vrijwilligers die actief zijn of worden bij VV Glimmen in de rol van trainer wordt een VOG gevraagd. In de toekomst is de ambitie dat we voor de vrijwilligers die actief zijn in de rol van coach of elftalleider ook organiseren dat een VOG wordt aangevraagd. Deze kan VV Glimmen voor de vrijwilligers kosteloos aanvragen. De vrijwilliger dient deze na ontvangst in te leveren om in de functie ook daadwerkelijk actief te kunnen zijn. Alle vrijwilligers worden door VV Glimmen lid gemaakt van de KNVB en vallen daarmee voortaan ook onder het tuchtrecht van deze sportbond.

NOC*NSF

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Samenstelling vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie bestaat uit minimaal 2 personen, bij voorkeur zowel een vrouw als een man. De leden van de vertrouwenscommissie zijn lid van VV Glimmen en hebben zelf een VOG afgegeven. Het bestuur en de vertrouwenscommissie bepalen samen over de samenstelling van de vertrouwenscommissie en mogelijke uitbreiding.

De leden van de vertrouwenscommissie zijn:

Wilma Snippe

Mijn naam is Wilma Sippe. Als speelster bij de dames ben ik in 1996 begonnen bij de VV Glimmen. De afgelopen jaren heb ik mij ingezet bij diverse commissies en activiteiten. Ik ben inmiddels zelf niet meer actief als voetbalster, maar nog wel regelmatig op het veld te vinden om mijn kinderen aan te moedigen, achter de bar en bij de organisatie van verschillende activiteiten.

Vanuit het bestuur ben ik gevraagd om deel te nemen aan de vertrouwenscommissie. In mijn werk heb ik hier ook veel mee te maken. Situaties en momenten waarop je denkt, hier wil ik graag met iemand vertrouwelijk over praten. Ik werk 27 jaar bij het UWV en houdt mij de laatste jaren bezig met het begeleiden van de mensen die een wajong of WIA uitkering hebben en terug willen/kunnen keren naar de arbeidsmarkt.

Ik vind het heel belangrijk dat deze mogelijkheid wordt geboden en ben graag bereid om vanuit de ervaring die ik heb lid te worden van de vertrouwenscommissie. Mocht er een moment zijn waarbij je denkt, hier wil ik met iemand over praten. Daarvoor kun je dan bij mij en/of Serge terecht. Je kan mij rechtstreeks bereiken op 06-21183319.  wilma.snippe@vvglimmen.com

 

Serge Beek

Mijn naam is Serge Beek. Sinds een aantal jaar ben ik  actief lid van V.V. Glimmen. In het begin heb ik een aantal jaren op de maandagavond met de 35+ mannen mee gebald, maar mijn knieën worden er niet blij van. Gelukkig weerhouden knieproblemen me er niet van om af en toe op zaterdagochtend koffie, thee en fris te schenken in de kantine. En ook voor de sponsorcommissie zijn goede knieën geen voorwaarde.

Daarnaast neem ik zitting in de vertrouwenscommissie. Deze commissie is er zo een waarvan je hoopt dat ie niet nodig blijkt, maar waarvan het absoluut belangrijk is dat ze er is. Mocht er een situatie zijn waarin je je oneerlijk of onprettig behandeld voelt, is er een loket met daarachter luisterende mensen bij  wie je je verhaal kwijt kunt.

In mijn dagelijks leven ben ik vanaf maart 2024 manager Programma’s en Strategie bij Noorderpoort. De afgelopen 25 jaar heb ik bij verschillende organisaties gewerkt, en daarbij vaak te maken gehad met schurende belangen. Ook ben ik vaak een luisterend oor voor collega’s en bemiddel ik bij conflicten. Goed luisteren en zorgvuldige, heldere communicatie zijn daarbij mijn gereedschap.

Ik hoop samen met Wilma als leden van de vertrouwenscommissie van VV Glimmen een bijdrage te kunnen leveren aan het creëren van een zo veilig mogelijke omgeving om te kunnen voetballen en samen te komen. Je kan mij rechtstreeks bereiken op 06-20114713.  serge.beek@vvglimmen.com

 

Wat doet de vertrouwenscommissie?

De vertrouwenscommissie luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenscommissie doet niets wat je niet weet. De vertrouwenscommissie kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

De vertrouwenscommissie zorgt voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoekt naar een informele oplossing en staat de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht. De vertrouwenscommissie is bevoegd, met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van de taken noodzakelijk is. Daarnaast is hij/zij bevoegd om voor de uitoefening van de werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

 

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenscommissie?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit kan natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscommissie plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

De activiteiten van de vertrouwenscommissie vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van VV Glimmen. De vertrouwenscommissie heeft zelf een VOG afgegeven. De vertrouwenscommissie is minimaal één keer per jaar te gast in een bestuursvergadering om daar verslag te doen van eventuele gebeurtenissen tijdens het jaar voorafgaande aan deze bijeenkomst en om vragen te bespreken.

 

Contact met de vertrouwenscommissie

Klachten of meldingen over ongewenst gedrag en vertrouwenszaken kunnen via e-mail info@vvglimmen.com of persoonlijk bij de leden van de vertrouwenscommissie worden gemeld.

Wilma 06-21183319   wilma.snippe@vvglimmen.com

Serge 06-20114713 serge.beek@vvglimmen.com

Meldingen worden in alle vertrouwelijkheid behandeld om de privacy van de melder en de beklaagde te waarborgen. Mogelijke gesprekken zullen dan ook in principe niet plaatsvinden op het sportcomplex. Het bestuur faciliteert waar nodig de vertrouwenscommissie hierin.