voetbal.nl app

Binnen onze vereniging gebruiken we de voetbal.nl app, hier kun u naast het speelprogramma en nieuws over de vereniging ook de ingedeelde vrijwilligerstaken vinden. Iedereen die zich heeft aangemeld bij de app kan zich inschrijven voor vrijwilligerstaken.

Het aanmelden bij de app dient u te doen met het e-mail adres wat u heeft doorgegeven aan de vereniging. Weet u niet meer welk e-mail adres dit is of wilt u dit veranderen stuur dan een bericht aan ledenadministratie@vvglimmen.com.

Hieronder vindt u een tweetal filmpjes waarin het een en ander wordt uitgelegd over het gebruik van de app en hoe u zich kunt aanmelden voor vrijwilligerstaken. Mocht u vragen hebben over het gebruik van de app stuur dan een bericht aan vrijwilliger@vvglimmen.com.