Huishoudelijk

Dit deel van de site bevat informatie die voor het functioneren als vereniging van belang is. Zoek je een telefoonnummer of e-mail adres van een bestuurs- of commissielid? Kijk dan bij organisatie.
Om te weten hoe de zaken formeel geregeld zijn, kun je de statuten & huishoudelijk reglement donwloaden.
De precieze inhoud van het lidmaatschap en de aanmelding zijn hier te vinden.
De hyperlinks hierboven kunnen naar een aparte pagina of naar een PDF document verwijzen.