Afspraken en beleid

Dit deel van de site bevat informatie die voor het functioneren als vereniging van belang is.
De hyperlinks hierboven kunnen naar een aparte pagina of naar een PDF document verwijzen.