Nieuwe contributie categorieën

Op de komende BALV (22 juni, 20.00) doet het bestuur het voorstel om de huidige contributie categorieën voor de niet in competitieverband spelende leden te wijzigen.

Het doel hiervan is om duidelijk onderscheid te maken tussen lidmaatschap gekoppeld aan het lidmaatschap van de KNVB en lidmaatschap zonder deze koppeling.

Deze koppeling bepaalt namelijk ook: wel of geen stemrecht binnen de vereniging. Dit is het gevolg van de bepaling dat we elk “officieel” lid (dus met stemrecht e.d.) ook verplicht lid van de KNVB moeten maken. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de te betalen contributie, omdat de vereniging uiteraard ook contributie verschuldigd is aan de KNVB.

 

Het voorstel is om de categorieën Trainend lid, Niet spelend lid, Kaderlid en Clublid te laten vervallen en te vervangen door Trainend lid, Trainend lid Plus, Verenigingslid, Verenigingslid Plus en Verenigingslid Kader, waarbij het volgende onderscheid wordt gemaakt:

 

Trainend lid: geen lid van de KNVB, dus geen stemrecht. Voor de rest volwaardig lid, incl. deelname aan de diverse activiteiten, maar ook incl. het bezoeken en deelnemen aan de ALV en BALV.

 

Trainend lid Plus: wel lid van de KNVB dus ook stemrecht. Is ook speelgerechtigd en kan dus via de “grijze”lijst ook meedoen aan de competitie.

 

Verenigingslid: geen lid van de KNVB, dus geen stemrecht. Voor de rest volwaardig lid, incl. deelname aan de diverse activiteiten, maar ook incl. het bezoeken en deelnemen aan de ALV en BALV.

 

Verenigingslid Plus: wel lid van de KNVB dus ook stemrecht.

 

Verenigingslid Kader: lid van de KNVB dus ook stemrecht. Is bedoeld voor leden die vanwege hun functie lid van de KNVB moeten zijn maar verder niet actief zijn als spelend of trainend lid. Ook bedoeld voor verenigingsleden die substantieel veel vrijwilligerswerk doen.

 

Op de BALV zal nadere toelichting worden gegeven en is er de mogelijkheid tot het stellen van eventuele vragen.