Agenda Buitengewone Algemene Ledenvergadering VV Glimmen
Datum: 19 januari 2018
Locatie: kantine vv Glimmen
Aanvang: 20.00 uur

1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken.

3. Bestuursverkiezing.

Tussentijds aftredend: Sietske Mulder (algemeen lid).

Voorstel kandidaat algemeen lid: niet van toepassing, zie agendapunt 4.

Tussentijds aftredend: Jan Deen (secretaris).
Voorstel kandidaat secretaris: Jan Damkat.

De functie penningmeester is sinds 24 november 2017 vacant.
Voorstel kandidaat penningmeester: Jan Deen.

Kandidaten voor een verkiesbare plaats moeten dit schriftelijk bij de secretaris kenbaar maken (uiterlijk 1 uur voor aanvang van de vergadering) met een akkoordverklaring van minimaal 3 leden en een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat zelf.

4. Voorstel om het bestuur terug te brengen van 8 naar 6 personen.

5. Voorstel wijzigen uiterste datum opzeggen lidmaatschap van 30 april naar 30 juni.

6. Rondvraag

7. Sluiting