agenda

5 januari 2018
Agenda BALV VV Glimmen 19 januari

Agenda Buitengewone Algemene Ledenvergadering VV Glimmen Datum: 19 januari 2018 Locatie: kantine vv Glimmen Aanvang: 20.00 uur 1. Opening 2. Mededelingen/ingekomen stukken. 3. Bestuursverkiezing. Tussentijds aftredend: Sietske Mulder (algemeen lid). Voorstel kandidaat algemeen lid: niet van toepassing, zie agendapunt 4. Tussentijds aftredend: Jan Deen (secretaris). Voorstel kandidaat secretaris: Jan Damkat. De functie penningmeester is sinds…