vrienden

1 oktober 2018
Vrienden nieuws

De afgelopen en komende periode zijn we bezig met het uitvoeren van de vriendenvoorstellen 2018. Het luiervoetbalveldje is inmiddels gereed. We gaan op korte termijn bezig met het realiseren van het scorebord bij het kunstgrasveld, dichtmaken overkapping en energiebesparende maatregelen. Ook kunnen vrienden en leden binnenkort weer ideeën indienen voor de besteding 2019. De vrienden…

19 januari 2018
Vrienden van Glimmen, ideeën doorgeven tot 1 maart

Nieuwe einddatum voor het aanleveren van je idee! Voor leden en vrienden, geef je idee door. Ook voor jeugdleden en hun ouders. Vrienden en de leden van v.v. Glimmen kunnen via de website ideeën in sturen voor de vriendenbijdrage 2018.  Tot 1 maart 2018 kunnen de ideeën worden ingestuurd.  De afgelopen jaren zijn o.a. deze ideeën gerealiseerd: Scorebord hoofdveld, overkapping terras, afsluiting overkapping…

9 oktober 2017
Vrienden van v.v. Glimmen, wat kunt u komend jaar verwachten?

Vrienden van v.v. Glimmen is een initiatief vanuit de vereniging om extra inkomsten te genereren voor bijzondere doelen, zoals een elektronisch scorebord, een overkapping voor onze supporters, nieuw kantine meubilair etc. Vrienden van v.v. Glimmen is een aparte “club” binnen de vereniging, met als bestuur echte clubmensen uit de vereniging nl. Klaas Hartman, Piet Topelen,…