v.v. Glimmen is onderweg in het nastreven naar een rookvrije sportomgeving. Hiermee sluiten we aan bij Het Nationaal Preventieakkoord waarin sportbonden, het ministerie van VWS en NOC*NSF de ambitie vastlegden voor een volledig rookvrije sportsector in 2025. 

We dragen hier graag stapsgewijs aan mee. In de vorige ALV is al afgesproken met elkaar dat ons sportpark tijdens de jeugdwedstrijden tot 13.00u rookvrij is. Voor tijdens (en na) de seniorenwedstrijden is onlangs een rokerszuil geplaatst tussen de kantine en het hoofdveld. We vragen leden en bezoekers die willen roken dat op die plek te doen. De ruimte voor de kantine onder het afdak is reeds een rookvrije zone. Zo proberen we als v.v. Glimmen bij te dragen aan een Rookvrije Generatie.