Sinds maandag 8 april is het een feit, de VV Glimmen heeft een vrijwilligerscommissie. De commissie bestaat uit Evelien Hogewerf, Vincent van Lang en Rick Oosterhof. Dit alles is tot stand gekomen na een intensieve periode onder leiding van bestuur en Glimmen Vooruit ondersteund door een groot aantal leden.

Vanaf het begin van het afgelopen seizoen werd het al snel duidelijk dat er een terugloop was in het aantal vrijwilligers binnen de vereniging en iedereen weet dat een vereniging draait om vrijwilligers. Hier heeft het bestuur op ingespeeld door een vrijwilligersbeleid te laten schrijven en een functieboek te ontwikkelen met daarin de functies en taken van alle posities binnen de verenigingsstructuur. Dit alles zou moeten worden vormgegeven door een vrijwilligerscommissie.

Doelstellingen

De vrijwilligerscommissie heeft een groot aantal doelstellingen meegekregen om mee te starten. Deze zijn verdeeld in korte- en lange termijn doelstellingen, dit omdat er op dit moment een aantal knelpunten op korte termijn moeten worden opgelost.

Werkzaamheden

  • Coördineren van het vrijwilligerswerk binnen de vereniging(verantwoordelijk voor vrijwilligersbeleid, de ondersteuning en belangenbehartiging van vrijwilligers).
  • Het aansturen van de vrijwilligers binnen de vereniging(verantwoordelijk voor aansturing, plaatsing en begeleiding van vrijwilligers).

 

Plaats binnen de vereniging

  • Een ondersteunende rol naar het bestuur gericht op de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk binnen de vereniging.
  • Het ondersteunen van de verschillende werkgroepen/commissies binnen de vereniging.
  • Een sturende rol ten opzichte van de vrijwilligers binnen de vereniging.

 

De vrijwilligerscommissie gaat met frisse moed deze uitdaging aan en zal op korte termijn met diverse key-players binnen de vereniging om tafel gaan om te spreken over beleid, knelpunten, werving en structuurverandering binnen de vereniging.

Wij wensen de vrijwilligerscommissie veel succes met de werkzaamheden en vragen alle leden dan ook open te staan voor nieuwe ideeën en gedachtes op het gebied van vrijwilligerswerk binnen onze mooie vereniging.

 

SAMEN ZIJN WIJ VV GLIMMEN.

 

Bestuur VV Glimmen