Komende maandag 17 december zal er weer contributie geïnd worden. Het betreft de contributie van de trainende leden, verenigingsleden, kaderleden, mini-pupillen en de recent aangemelde nieuwe leden.

De tariefgroepen en bijbehorende bedragen staan op onze website vermeld.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de penningmeester Jan Deen
(penningmeester@vvglimmen.com, 06-48812860).