CVO voorjaar ’20

Indeling volgt

….

Tijdens de wedstrijddagen is er een commissie van ontvangst (cvo) voor de jeugd (ochtend van 8.15 tot 12.30) en voor de senioren (middag van 12.30 tot 17.00)

Dit protocol is bedoeld voor de ochtend tijdens de jeugdwedstrijden.
De cvo is ervoor om te zorgen dat de ochtend goed verloopt en ter ondersteuning van de leiders/trainers en het barpersoneel.

Ontvangst

• Ontvangen van leiders, trainers en scheidsrechters in de bestuurskamer.
• Aanbieden van koffie, thee of frisdrank, deze worden genoteerd op het “eigen verbruik” formulier naast de telefoon.
• Leiders, trainers tegenstanders informeren over kleedkamers en velden. Indeling hangt bij de hoofdingang van de kantine.

Wedstrijdformulieren

• De cvo ondersteunt indien nodig het voorbereiden en vastleggen van het Mobiel Digitaal Wedtrijd Formulier Vanaf JO/MO12 ook voorbereiden.
• De cvo geeft uitslagen van alle teams  door aan de wedstrijdsecretaris.
• Thuiswedstrijden die in toernooivorm worden gespeeld (op een ander sportpark) worden ook na terugkomst door de cvo doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris (herinner eventueel de Glimmen leider om dit door te geven).
• Mocht het MDWF niet werken door een storing dan helpt de cvo met het aanbieden/invullen van een papieren/online nood
document.
• Uitslagen van jeugdwedstrijden die ingevoerd moeten worden in de app maar waar geen scheidsrechter met de juiste rechten op staat worden doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris.

Telefoon

• De cvo neemt de telefoon op. Indien de cvo tijdelijk niet aanwezig is in de bestuurskamer overlegd deze met de kantine medewerkers en neemt eventueel een telefoon mee.

Scheidsrechters 

• Voorzien van koffie, thee, fris, tevens mag de scheidsrechter een (warme) snack.
• KNVB scheidsrechters komen doorgaans in de rust niet in de bestuurskamer maar blijven in de eigen kleedkamer. Voor de wedstrijd overleggen wat diegene in de rust wil drinken en dit op tijd klaarzetten.
• Scheidsrechters dienen ruim op tijd aanwezig te zijn en behandelen hun wedstrijd met de Wedstrijdzaken app en daarin het MDWF.
• Zorgen dat er op tijd wordt begonnen
• Ondersteunen van het voorbereiden van de wedstrijd in het MDWF /leider/scheidsrechter voor de wedstrijd
en na afloop van de wedstrijd ondersteunen van het verzenden van het MDWF door de scheidsrechter. Bij storing papieren formulier!

Drinken spelers rust

• Barmedewerkers zorgen voor drinken en zetten dit klaar bij de ingang van de keuken, De cvo zorgt voor de verspreiding (ongeveer 10 minuten voor rust). Zevental 10 bekers, elftallen 15.
• Na de rust de bekerhouders ophalen.

Controle kleedkamers/doeltjes

• De leiders van Glimmen zijn verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamers, dit geldt ook voor de kleedkamer van de tegenstander. De kleedkamers moeten “veegschoon” door de leiders worden opgeleverd. Mochten ze de laatste zijn die ze gebruiken dan moeten ze ook schoongespoten worden. Herinner de leiders aan het schoonmaken van beide kleedkamers indien nodig. Help de leider eventueel herinneren.
• Vraag bij drukke dagen voor de wedstrijd of de thuisteams niet langer als nodig gebruik willen maken van de kleedkamer na afloop.
• Na de laatste wedstrijden van de vier/vijf/zes/zeventallen moeten de doeltjes worden opgeruimd door de leiders. 
• Doeltjes voor de mini’s moeten voor 9.30 uur worden geplaatst in de mini arena en na de training weer worden opgeruimd (in overleg).

Afgelastingen

• Het veld wordt goed/afgekeurd door de consul. Hij neemt contact op met de wedstrijdsecretaris bij een afkeuring.  De wedstrijdsecretaris bepaald welke wedstrijd door gaat. Hij geeft de afgelasting van een wedstrijd door via de Wedstrijdzaken app.
• Als een uitwedstrijd/vereniging opbelt vragen aan diegene of dit digitaal is doorgegeven? Als dit niet zo is de betreffende teammanager opbellen!
• Zodra er een afgelasting juist doorgegeven is komt dit via de app en site bij de gebruikers.
• Een veld bij thuiswedstrijden kan worden afgekeurd door de consul en voor de wedstrijd door de scheidsrechter. Als er geen ander veld beschikbaar is wordt de wedstrijd afgelast door de wedstrijdsecretaris.
• Als er twijfel is over het niet doorgaan van een uitwedstrijd dan contact opnemen met de tegenstander

Tenslotte

• De cvo fungeert ook als wedstrijd coördinator. In die hoedanigheid wordt er ook van hem/haar verwacht op te treden bij
ongeregeldheden en calamiteiten.

Aanbeveling

• Er worden rond het aanvang van het seizoen informatieavonden georganiseerd hoe om te gaan met het MDWF/Wedstrijdzaken app. Het is aan te raden om een keer deel te nemen aan zo’n avond.