De bal rolt weer op onze velden! We hopen dat we voor een seizoen staan waar weer normaal gevoetbald kan worden en ook het publiek weer een heel seizoen welkom is. Met het nieuwe seizoen in het vooruitzicht willen wij als bestuur jullie graag meenemen in een aantal aanpassingen die we deze zomer hebben doorgevoerd in de kantine. 

Namens het bestuur blikt voorzitter Klaas Hommes alvast vooruit op deze aanpassingen. Mochten hier vragen over zijn, dan mogen deze worden gemaild naar info@vvglimmen.com. Even aanspreken in de kantine is uiteraard altijd een optie.

Wijziging openingstijden

De openingstijden van de kantine zullen enigszins wijzigen. Op dinsdagavond is er geen barvrijwilliger aanwezig om de kantine open te doen. De dinsdagavond wordt een avond waarop commissies kunnen vergaderen. Elke maand vergadert in ieder geval het bestuur en de jeugdcommissie, daarnaast vragen wij de andere commissies om dit ook te doen. Zo is het altijd mogelijk om voor het trainen een kop koffie te krijgen en hoeven we hier niet apart een barvrijwilliger voor in te zetten.

Om goed te weten wanneer welke commissie gebruikmaakt van de bestuurskamer, gaan we gebruik maken van een digitale agenda op de website. Wil je hier iets op zetten, kan je dit doorgeven aan info@vvglimmen.com.

Wanneer er geen vergadering plaatsvindt, is de kantine gesloten.

Contantloos betalen

In de afgelopen jaren zien we dat er vrijwel altijd met de pin betaald wordt in de kantine. Dit vinden wij een goede ontwikkeling. Omdat er gewerkt wordt met vrijwilligers vinden wij het voor iedereen veiliger om zo min mogelijk cash geld aanwezig te hebben. Daarom hebben wij besloten om vanaf dit seizoen volledig over te gaan op contantloos betalen. Het nieuwe kassasysteem maakt het voor de vrijwilligers achter de bar een stuk gemakkelijk om af te rekenen met degene aan de bar.

Als bestuur vinden we het belangrijk dat achter de bar staan niet alleen op een zo veilig mogelijke manier, maar ook op een prettige wijze kan verlopen.

Hoe kunnen senioren betalen?

Voor de senioren is er de mogelijkheid om met de pin te betalen. Daarnaast biedt dit systeem teams de mogelijkheid om een gezamenlijke pas te krijgen waarmee ze als een hapje of drankje aan de bar kunnen bestellen. De leiders van de seniorenelftallen worden hierover op de hoogte gebracht.

Hoe kan de jeugd betalen?

Voor de jeugd gaan we werken met clubcards. Elke jeugdlid tot zestien jaar krijgt de mogelijkheid om een clubcard aan te vragen. Met deze clubcard is het mogelijk om in de kantine aankopen te doen. Daarnaast kunnen ouders hier direct en overal zelf geld op zetten. Ook is het mogelijk om via een applicatie te betalen aan de bar.

We zullen de komende tijd naar volledig contantloos betalen groeien. In de maand september staan we in de kantine om de clubcards te overhandigen en uitleg te geven. Meer informatie over de clubcards en applicatie staat op deze pagina.

Plezier, aan en achter de bar!

Met de genoemde wijzigingen worden de taken achter de bar een stuk gemakkelijker! In overleg met de huidige barvrijwilligers zullen we achter de bar nog een aantal praktische zaken veranderen, denk hierbij aan de inrichting of plek waar bepaalde spullen staan.

Aangezien een bardienst zeker niet een hele dag hoeft te duren, knippen we het schema behoorlijk op. Sommige vrijwilligers staan graag een ochtend of middag achter de bar, maar ook een dienst van een paar uur moet mogelijk zijn. Uiteraard moet het ook passen bij de agenda van de vrijwilliger. Daarnaast gaan we kijken naar wat de vrijwilliger leuk vindt om te doen. Waar de een liever op de achtergrond patat klaarmaakt, tapt de ander liever de glazen vol.

Zo willen we alle barvrijwilligers het zo gemakkelijk én zo leuk mogelijk maken. In een leuk team de dingen doen die goed bij je passen.

De komende weken gaan we samen met Jan Eisses (coördinator van de barvrijwilligers) mensen vragen of zij op zaterdagen willen helpen achter de bar. Mocht je hier zelf interesse in hebben? Meld je bij Jan (0610407090) of via kantine@vvglimmen.com. Je draagt niet alleen een steentje bij aan onze prachtige vereniging, maar je staat ook nog eens letterlijk in het middelpunt van de club!