Tijdens de laatste algemene ledenvergadering op 18 september 2020 is de verhoging van de huurtarieven ter sprake gekomen. Aangezien de nieuwe prijzen bekend zijn gemaakt, maar de concrete afspraken met de gemeente veelal ontbreken, hebben de besturen van v.v. Haren, v.v. Gorecht en onze vereniging de koppen bij elkaar gestoken.

Er is gezamenlijk een reactie richting de gemeente gestuurd, met als doelstelling dat de gemeente het gedane voorstel herziet en meer opheldering geeft over de invulling van ‘gelijk speelveld’.

In de nieuwsbrief van 2 april aanstaande zal het bestuur de leden van meer informatie voorzien.