Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 september is Klaas Hommes gekozen tot nieuwe voorzitter van de v.v. Glimmen. Klaas volgt Gerrit Marsman op die sinds 2017 voorzitter was. Ook zijn Sander Renkema en Bjorn Tielen gekozen tot nieuwe bestuursleden van onze vereniging. Klaas, Sander en Bjorn hebben een duidelijke visie als het gaat om de rol van de voetbalvereniging in het dorp, onze cultuur, visie op jeugd en senioren, samenwerking met andere verenigingen en hoe we bestuurlijk nog sterker kunnen zijn.