In mei van dit jaar is bekend gemaakt dat Gerrit Marsman besloten heeft om te stoppen als voorzitter. Het bestuur heeft dit moment aangegrepen om te onderzoeken of het mogelijk is om te verjongen binnen het bestuur en de organisatie van de vereniging te verbreden. Er is belangstelling, interesse en motivatie om iets te betekenen voor VV Glimmen. Inmiddels zijn er drie personen die zich kandidaat willen stellen voor het bestuur, namelijk Sander Renkema, Bjorn Tielen en Klaas Hommes. Voor wat betreft de rolverdeling binnen het bestuur worden nog gesprekken gevoerd, wel kunnen we aangeven dat Klaas Hommes kandidaat is om de rol van voorzitter in te gaan vullen. Klaas, Bjorn en Sander hebben een duidelijke visie als het gaat om de rol van de voetbalvereniging in het dorp, de cultuur intern, visie op jeugd en senioren, samenwerking met andere verenigingen en hoe we bestuurlijk sterk kunnen zijn in bijvoorbeeld gesprekken met de gemeente.

 

We zullen proberen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Fijne vakantie iedereen namens bestuur VV Glimmen!