We willen de winter klaverjasavonden graag verdelen in twee avonden met spelletjes erbij op 14 december en 11 januari. Op 28 december is de avond zoals gebruikelijk met traditioneel sjoelen.