Nadat leden en vrienden aan het begin van dit jaar ideeën konden aanbrengen konden de vrienden online op  ideeën voor de besteding van de vriendenbijdrage 2019 stemmen. Hier is door zeer veel vrienden gehoor aan gegeven. Hier zijn we zeer blij mee. Dankzij jullie keuze is het een heel transparant en democratisch proces geworden waar ieders stem is gehoord.
De gekozen ideeën zijn:

Aanschaffen energiezuinige vriezers en koelingen.

Aanschaffen geluidsinstallatie kantine.

We gaan op korte termijn met jullie keuzes aan de slag en proberen de projecten in de zomerstop/aan het begin van de competitie uitgevoerd te hebben.
We willen nogmaals alle vrienden van v.v. Glimmen hartelijk bedanken.
Dankzij jullie steun kunnen we mooie en concrete projecten verwezenlijken.
Met vriendelijke groet namens de vrienden van v.v. Glimmen
Ina Sissingh, Manon Pruim, Piet Topelen en Klaas Hartman