We hebben weer goede ideeën ontvangen van de vrienden en leden van v.v. Glimmen voor de besteding van dit jaar.  Vrienden mogen hun voorkeur doorgeven voor 21 april via onderstaande formulier. Graag minimaal één keuze maken.

Ik ben:

Um mag drie ideen steunen op voorkeur van belangrijkheid

Beangrijkste keuze

Eén na belangrijkste keuze

Twee na belangrijkste keuze

Na het succesvol verzenden van het formulier verschijnt hieronder een bevestiging.

 

Ook meebeslissen? Wordt ook vriend van v.v. Glimmen. Geef je op via vrienden@vvglimmen.com  (je kunt ook met meerdere personen vriend worden).