De contributie-inning voor de leden van v.v. Glimmen zal via automatische incasso plaatsvinden tussen 25 oktober en 1 november a.s. Van de leden, die hebben aangegeven in 1x te willen betalen, wordt het volledige jaarcontributiebedrag afgeschreven. Voor de categorie leden, die in 2 termijnen betalen, wordt nu de 1e termijn van een half jaar geïnd. De contributie zal worden afgeschreven van het opgegeven IBAN-rekeningnummer.

De contributietarieven voor het seizoen 2017-2018 kunt u terugvinden op deze site onder het kopje ‘vereniging’ -> ‘contributie’ of in de hal van het clubgebouw.
Mocht u een specificatie van uw contributie willen ontvangen, uwbankrekening willen wijzigen of andere vragen hebben over de contributie, dan kunt u een e-mail sturen naar penningmeester@vvglimmen.com
Uw vraag word t zo spoedig mogelijk beantwoord.