Gebruik en regels kunstgrasveld

20-1-2017

Gebruik kunstgrasveld

We gaan weer op kunstgras voetballen en kiezen voor de volgende aanpak…

 

Geachte leden,

Onlangs is het rapport “Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten op de kunstgrasvelden met rubbergranulaat van het RIVM verschenen. Het bestuur heeft kennisgenomen van het rapport en de uitkomsten daarvan besproken. Door meerdere wetenschappers wordt het rapport als kwalitatief en gedegen geduid. Ook de KNVB en gemeente Haren hebben positief op het rapport gereageerd.

In het rapport geeft het RIVM o.a. aan dat voor de beoordeling van de gezondheidsrisico’s aannames zijn gedaan om de blootstelling in te schatten en adviseert het RIVM de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt voor consumentenproducten. Verder geeft het RIVM aan wat er niet is onderzocht, zoals mogelijke milieueffecten en de voor- en nadelen van andere producten die ter vervanging voor het rubbergranulaat kunnen worden gebruikt.

Tot slot geeft het RIVM aan dat beslissingen over het gebruik van kunstgrasvelden in eerste instantie moeten worden genomen door gemeenten, sportverenigingen, de KNVB en andere betrokkenen en hoopt het RIVM dat de resultaten van het onderzoek een nuttige bijdrage vormen in de besluitvorming.

Gezien de uitkomsten van dat rapport en de reacties van de KNVB en de gemeente kan worden gesteld worden dat het voetballen op het kunstgrasveld binnen de veiligheidsnormen valt en er voorlopig geen aanwijzingen zijn die verwijzen naar mogelijk risico’s. Dat betekent dat er weer door al onze spelers kan worden gevoetbald op het kunstgrasveld.

Gebruik kunstgras t/m O13

Gezien de onduidelijkheid over mogelijke effecten op de lange termijn kiezen we voor de volgende aanpak:

– alle spelers kunnen weer op het kunstgrasveld voetballen. De jeugdige spelers houden zich hierbij aan regels zoals het niet “spelen” met de korrels en het direct douchen na het voetballen

– het bestuur gaat in samenwerking met VV Gorecht en VV Haren:
> actief op zoek naar mogelijke veiligere alternatieven voor het rubbergranulaat
> hierbij de actieve steun van de gemeente vragen
> bij de gemeente aandringen om binnen een termijn van 2 jaar het huidige granulaat te verwijderen en te vervangen door een veilig alternatief
> mogelijkheden onderzoeken om op andere creatieve manieren zo snel mogelijk het rubbergranulaat te verwijderen en te vervangen (eigen initiatieven / sponsoring / voorfinanciering)

Doel is het bieden van een voor de lange termijn veilig kunstgrasveld.

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Henk Klabbers

 

Gebruik Kunstgras
Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig. Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag dicht gaat zitten. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde blessuregevoeligheid. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden. Als trainer, leider, speler en ook ouder hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de kunstgrasregels. Belangrijk is voor aanvang de tegenstander goed te ontvangen en de regels duidelijk te maken, met het vriendelijke verzoek zich hieraan te houden.
De Elf Kunstgrasregels:
1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen voor je het veld op gaat, gebruik de matten.
2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken.
3. Geen kauwgom op het veld.
4. Geen glaswerk op of rond het veld.
5. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
6. Geen stalen noppen gebruiken.
7. Niet expres tegen de omheining schieten.
8. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider, hun trainer en voor zover van toepassing natuurlijk de scheidsrechter. Het publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.
9. Niet slepen met doelen (optillen dus).
10. Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen (nadere instructie volgt nog).
11. Er dient op te worden toegezien dat niemand aan doelen of doeltjes gaat hangen. Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd.
 Rubberkorrels
Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk schadelijk voor de wasmachine. V.v. Glimmen is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachines.
Gebruik bij winterse omstandigheden.
Kale vorst:
Bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard, vegen voordat het gaat vriezen is dan ook van groot belang.
Sneeuw:
 Verwijderen van de sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd kan worden en er mogelijk rubberkorrels wordt meegenomen. Betreden van een besneeuwd veld is evenmin gewenst. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de mat vasthecht en daardoor (afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooit.
IJzel:
Bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels waarop zich ijs afzet kunnen bij betreding breken, als gevolg van het beschadigen van de vezels door het ijs.
Dooi:
Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen N.B. Er kunnen in bovenstaande regels eventueel nog wijzigingen aangebracht worden. Houd de site in de gaten! Link naar een kaart van het sportpark.